Argentina - 1986
1825/40

Price: 24,00 EUR
1825/40

Mexico - 1982
1825/7

Price: 4,00 EUR
1825/7

Nevis - 2002
1827/32+Bl.219/20

Price: 14,00 EUR
1827/32+Bl.219/20

Antigua - 1993
1829/40+Bl.262/3

Price: 30,00 EUR
1829/40+Bl.262/3

Antigua - 1993
1829/40(12KB)B+Bl.262/3B

Price: 600,00 EUR
1829/40(12KB)B+Bl.262/3B

Antigua - 1993
1832+5+7/9 (5KB)

Price: 40,00 EUR
1832+5+7/9 (5KB)

Hungary - 1963
Bl.34 A/B

Price: 30,00 EUR
Bl.34 A/B

Nevis - 2002
Bl.219/22

Price: 20,00 EUR
Bl.219/22

Antigua - 1993
Bl.262/3

Price: 12,00 EUR
Bl.262/3