Isle of Man - 1992
528/9

Price: 2,00 EUR
528/9

Nevis - 1984
194/201 II

Price: 2,00 EUR
194/201 II

Namibia - 2009
Bl.71

Price: 2,00 EUR
Bl.71

Sweden - 1992
1746/7

Price: 2,00 EUR
1746/7

El Salvador - 1990
1818/9

Price: 2,00 EUR
1818/9

Paraguay - 1976
2820

Price: 2,00 EUR
2820

Uruguay - 1997
2320

Price: 2,00 EUR
2320

Australia - 1980
724/8

Price: 2,00 EUR
724/8

Marshall Islands - 1991
391 XXVIII

Price: 2,00 EUR
391 XXVIII