Alderney - 1999
Bl.6+PromotionPrint

Price: 8,00 EUR
Bl.6+PromotionPrint

Kazachstan - 1997
159/62+8/75 KB

Price: 6,00 EUR
159/62+8/75 KB

Comores - 1975
161+245

Price: 16,00 EUR
161+245

French Polynesia - 1973
164

Price: 25,00 EUR
164

Turkish Cyprus - 1986
188/91

Price: 4,00 EUR
188/91

Ciskei - 1991
192/206 KB

Price: 20,00 EUR
192/206 KB

Benin - 1980
201/2

Price: 4,00 EUR
201/2

Czech Republic - 1999
217+25/6+40/1

Price: 3,00 EUR
217+25/6+40/1

Comores - 1975
246/7

Price: 15,00 EUR
246/7