Benin - 1978
156/8 A+B

Price: 40,00 EUR
156/8 A+B

Lesotho - 1974
160/5

Price: 9,00 EUR
160/5

French Polynesia - 1973
163

Price: 16,00 EUR
163

Transkei - 1985
168/71

Price: 3,00 EUR
168/71

Bahrain - 1968
168/71

Price: 30,00 EUR
168/71

Kenya - 1980
173/80

Price: 4,00 EUR
173/80

Froyar - 1988
175/8

Price: 4,00 EUR
175/8

Malaysia - 1978
178/9

Price: 4,00 EUR
178/9

Congo (Kinshasa) - 1964
191/206

Price: 7,00 EUR
191/206