U.S.A. - 1996
2729 MH

Price: 20,00 EUR
2729 MH

Korea South - 2009
2740/1

Price: 2,00 EUR
2740/1

China (P.R.) - 1996
Bl.78 I

Price: 18,00 EUR
Bl.78 I

Tanzania - 1997
2776/87+Bl.377/8

Price: 32,00 EUR
2776/87+Bl.377/8

Iran - 1998
2778/9

Price: 3,00 EUR
2778/9

Tanzania - 1997
2782/7+Bl.378

Price: 18,00 EUR
2782/7+Bl.378

Nicaragua - 1987
Bl.175

Price: 4,00 EUR
Bl.175

Australia - 2007
2858/61+Bl.71

Price: 15,00 EUR
2858/61+Bl.71

Australia - 2007
2830/1

Price: 6,00 EUR
2830/1