Italy - 1990
2150/1

Price: 4,00 EUR
2150/1

New Zealand - 2004
2153/7

Price: 8,00 EUR
2153/7

Thailand - 2003
2176/9+Bl.167

Price: 8,00 EUR
2176/9+Bl.167

Canada - 2004
2190+2

Price: 2,00 EUR
2190+2

Sweden - 2001
HB 300

Price: 6,00 EUR
HB 300

Comores - 2009
2217/22+Bl.489

Price: 20,00 EUR
2217/22+Bl.489

Barbuda - 1999
2243/8 + Bl.324

Price: 16,00 EUR
2243/8 + Bl.324

Iran - 1988
2247-2402

Price: 25,00 EUR
2247-2402

Dominica - 1997
2268/73

Price: 6,00 EUR
2268/73