Australia - 1994
1398

Price: 2,00 EUR
1398

New Zealand - 1995
1399/1404

Price: 8,00 EUR
1399/1404

Chile - 1990
1399/1400

Price: 4,00 EUR
1399/1400

Canada - 1994
1403/4

Price: 5,00 EUR
1403/4

Jordan - 1988
1404/5

Price: 4,00 EUR
1404/5

Chile - 1991
Bl.18

Price: 4,00 EUR
Bl.18

Dominica - 1991
1412/9

Price: 15,00 EUR
1412/9

Dominica - 1991
1412/9+Bl.186/7

Price: 26,00 EUR
1412/9+Bl.186/7

Argentina - 1979
1413/6

Price: 2,00 EUR
1413/6