Canada - 1989
1123+HBl.124

Price: 8,00 EUR
1123+HBl.124

Mexico - 1963
1129/31

Price: 6,00 EUR
1129/31

Chile - 1986
Bl.3

Price: 16,00 EUR
Bl.3

Canada - 1989
1132/3

Price: 4,00 EUR
1132/3

Jersey - 2004
1137/42

Price: 6,00 EUR
1137/42

Denmark - 1997
1146/9

Price: 5,00 EUR
1146/9

Denmark - 1997
1155/6

Price: 4,00 EUR
1155/6

Portugal - 1972
1156/9

Price: 12,00 EUR
1156/9

Fujeira - 1972
1158 (KB)

Price: 30,00 EUR
1158 (KB)