St. Pierre & Miqeuelon - 2004
902

Price: 2,00 EUR
902

Finland - 1982
903/12 MH13

Price: 5,00 EUR
903/12 MH13

Saudi Arabia - 1988
915/7+Bl.22

Price: 50,00 EUR
915/7+Bl.22

Algeria - 1986
918/9

Price: 4,00 EUR
918/9

Saudi Arabia - 1988
Bl.22

Price: 45,00 EUR
Bl.22

Belize (British Hond.) - 1986
Bl.86

Price: 6,00 EUR
Bl.86

Bahamas - 1996
Bl.83

Price: 5,00 EUR
Bl.83

Trinidad & Tobago - 2007
930/8

Price: 30,00 EUR
930/8

New Zealand - 1985
933/6

Price: 3,00 EUR
933/6