Macau - 1994
774/5

Price: 8,00 EUR
774/5

Liechtenstein - 1981
780/3 (4KB)

Price: 20,00 EUR
780/3 (4KB)

Malaysia - 1999
781/3

Price: 4,00 EUR
781/3

New Caledonia - 1986
782

Price: 5,00 EUR
782

France - 1947
782

Price: 30,00 EUR
782

Iceland - 1993
782/3

Price: 7,00 EUR
782/3

Iceland - 1993
782/3 (4Bl)

Price: 25,00 EUR
782/3 (4Bl)

Malaysia - 1999
Bl.29 B

Price: 25,00 EUR
Bl.29 B

St. Pierre & Miqeuelon - 1999
785/6

Price: 8,00 EUR
785/6