Thailand - 1976
823/6

Price: 15,00 EUR
823/6

Senegal - 1984
826/9+Bl.47

Price: 20,00 EUR
826/9+Bl.47

New Caledonia - 1988
829

Price: 4,00 EUR
829

French Polynesia - 2001
832/3

Price: 3,00 EUR
832/3

St. Pierre & Miqeuelon - 2001
832/5

Price: 5,00 EUR
832/5

Jordan - 1972
833/5

Price: 12,00 EUR
833/5

New Zealand - 1981
834

Price: 5,00 EUR
834

Marshall Islands - 1997
Bl.21

Price: 2,00 EUR
Bl.21

New Caledonia - 1988
835 MinLux

Price: 15,00 EUR
835 MinLux