New Caledonia - 1988
834/6

Price: 8,00 EUR
834/6

Tunesia - 1975
865/70

Price: 10,00 EUR
865/70

Falklands - 2003
865/8

Price: 12,00 EUR
865/8

Bermuda - 2004
867/72

Price: 10,00 EUR
867/72

Indonesia - 1977
Bl.21 A/B

Price: 15,00 EUR
Bl.21 A/B

Canada - 1983
H-Bl.106

Price: 8,00 EUR
H-Bl.106

St. Lucia - 1986
877/80+Bl.52

Price: 8,00 EUR
877/80+Bl.52

New Caledonia - 1990
879

Price: 6,00 EUR
879

Bahamas - 1995
883/6

Price: 6,00 EUR
883/6