Syria - 1940
439/48

Price: 12,00 EUR
439/48

Liban - 1950
441/5

Price: 20,00 EUR
441/5

Albania - 1948
442/7

Price: 15,00 EUR
442/7

Emirates (UAE) - 1994
443/4

Price: 4,00 EUR
443/4

Singapore - 1984
444/7

Price: 4,00 EUR
444/7

U.S.A. - 1938
446 (4Bl.)

Price: 4,00 EUR
446 (4Bl.)

Norfolk - 1988
447/50

Price: 4,00 EUR
447/50

Ivory coast - 1974
447/8

Price: 14,00 EUR
447/8

Ivory coast - 1974
447/8 (PC)

Price: 50,00 EUR
447/8 (PC)