New Caledonia - 1959
368 MinLux

Price: 30,00 EUR
368 MinLux

Malaysia - 1988
375/7

Price: 4,00 EUR
375/7

Algeria - 1962
378/82

Price: 65,00 EUR
378/82

Algeria - 1962
380+2

Price: 35,00 EUR
380+2

Japan - 1947
Bl.12

Price: 40,00 EUR
Bl.12

Azores - 1987
Bl.8

Price: 9,00 EUR
Bl.8

Algeria - 1962
383/7

Price: 18,00 EUR
383/7

Azores - 1987
383+Bl.8

Price: 8,00 EUR
383+Bl.8

Algeria - 1962
388/92

Price: 7,00 EUR
388/92