Malaysia - 1986
347/50

Price: 9,00 EUR
347/50

1993
351/4

Price: 3,00 EUR
351/4

French Antarctica - 1996
354

Price: 8,00 EUR
354

French Antarctica - 1996
354

Price: 10,00 EUR
354

Malaysia - 1986
355/6

Price: 5,00 EUR
355/6

Pitcairn - 1990
356/9

Price: 5,00 EUR
356/9

Reunion - 1949
361

Price: 90,00 EUR
361

Malaysia - 1987
361/2

Price: 7,00 EUR
361/2

Algeria - 1957
368

Price: 6,00 EUR
368