Australia Ant.Terr - 1994
98/101

Price: 5,00 EUR
98/101

Dogs - 1994
98/101 GP

Price: 12,00 EUR
98/101 GP

Australia Ant.Terr - 1995
102/5+Bl.1

Price: 10,00 EUR
102/5+Bl.1

Australia Ant.Terr - 1995
Bl.1

Price: 5,00 EUR
Bl.1

Whales - 1995
102/5+Bl.1+I/II

Price: 60,00 EUR
102/5+Bl.1+I/II

Whales - 1995
Bl.1+I/II

Price: 55,00 EUR
Bl.1+I/II

Whales - 1995
102/ Bl.1 I

Price: 30,00 EUR
102/ Bl.1 I

Whales - 1995
103/5 GP

Price: 15,00 EUR
103/5 GP

Whales - 1991
103/4

Price: 2,00 EUR
103/4