French Polynesia - 2001
846/7+Bl.27

Price: 9,00 EUR
846/7+Bl.27

Samoa - 1996
846/9

Price: 5,00 EUR
846/9

Solomon Islands - 1994
846/50

Price: 8,00 EUR
846/50

Fiji - 1998
Bl.25

Price: 6,00 EUR
Bl.25

Tonga - 1983
847/50

Price: 10,00 EUR
847/50

Papua New Guinea - 1999
848/51+Bl.15

Price: 8,00 EUR
848/51+Bl.15

Papua New Guinea - 1999
848/51

Price: 3,00 EUR
848/51

French Polynesia - 2001
848/50

Price: 7,00 EUR
848/50

New Zealand - 1982
849/51KB+78/90KB

Price: 9,00 EUR
849/51KB+78/90KB