Expo 70 - 1970
577/84 (4Bl)

Price: 16,00 EUR
577/84 (4Bl)

Expo 70 - 1970
577/84 (8LuxBl)

Price: 18,00 EUR
577/84 (8LuxBl)

Charles-Diana - 1989
577/80+Bl.12

Price: 30,00 EUR
577/80+Bl.12

Animals - 1984
577/83

Price: 10,00 EUR
577/83

Kuwait - 1973
578/609

Price: 100,00 EUR
578/609

Manama - 1971
578/83 (6LB)

Price: 25,00 EUR
578/83 (6LB)

Syria - 1949
578/81

Price: 20,00 EUR
578/81

Space - 1971
578/83A/B+Bl.117A/B

Price: 36,00 EUR
578/83A/B+Bl.117A/B

Apollo - 1971
578/83 (4Bl)A

Price: 14,00 EUR
578/83 (4Bl)A