Italy 90 - 1989
1097

Price: 2,00 EUR
1097

Football - 2008
1759

Price: 2,00 EUR
1759

Bolivia - 1993
1222/3

Price: 3,00 EUR
1222/3

Espaňa 82 - 1982
987/8

Price: 3,00 EUR
987/8

Animals - 1985
1025+9

Price: 3,00 EUR
1025+9

Mix - 1998
1384/5

Price: 3,00 EUR
1384/5

Animals - 2005
1612

Price: 3,00 EUR
1612

Flowers - 1974
864/Bl.40

Price: 4,00 EUR
864/Bl.40

Flowers - 1974
864/Bl.42

Price: 4,00 EUR
864/Bl.42