Plane - 1978
580/7

Price: 80,00 EUR
580/7

FDC - 1978
581/3 FDC

Price: 14,00 EUR
581/3 FDC

FDC - 1978
584/6 FDC

Price: 16,00 EUR
584/6 FDC

Statesman - 1979
592 KB

Price: 24,00 EUR
592 KB

Anniversary - 1980
658/60 FS

Price: 48,00 EUR
658/60 FS

Espaňa 82 - 1982
759/70

Price: 80,00 EUR
759/70

Organization - 1982
772/6

Price: 15,00 EUR
772/6

Wild cats - 1982
779/85

Price: 128,00 EUR
779/85

Famous people - 1983
812/5

Price: 40,00 EUR
812/5