Architecture - 1973
1118/21

Price: 10,00 EUR
1118/21

Railways - 1986
1118/21A/B+Bl.224/8A/B

Price: 100,00 EUR
1118/21A/B+Bl.224/8A/B

United Nations - 1985
1118/22

Price: 12,00 EUR
1118/22

Cameroun - 1986
1119/20

Price: 6,00 EUR
1119/20

Mozambique - 1988
1119/24

Price: 8,00 EUR
1119/24

Ruanda - 1981
1119/26

Price: 8,00 EUR
1119/26

Benin - 1999
1119/24+Bl.45

Price: 7,00 EUR
1119/24+Bl.45

Flowers - 1987
1119/20 (2FS)

Price: 30,00 EUR
1119/20 (2FS)

Mexico 86 - 1986
1119

Price: 2,00 EUR
1119